Конференция ТРАНСПОРТ 2019

Event Description

ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

СОФИЯ

ОРГАНИЗИРА

XXIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

“ТРАНСПОРТ 2019“

която ще се проведе на 3-5 октомври 2019 г.

Боровец, хотел “Самоков”,

www.samokov.com

PDF формат на ПРОГРАМАТА


http://conference.vtu.bg/


Направления

 • Технология, организация и управление на транспорта
 • Безопасност и надеждност на транспорта
 • Икономически проблеми на транспорта
 • Насоки и иновации в транспортното образование
 • Инженерна логистика и строителна техника
 • Транспортна техника
 • Механика, мехатроника и математика
 • Транспортна инфраструктура
 • Транспорт и екология
 • Електроенергийни системи и съоръжения в транспорта
 • Комуникационна, осигурителна техника и системи за автоматизация в транспорта
 • Електроника, автоматика и механизация
 • Материалознание и технологии на материалите
 • Архитектура и строителство

CO-ORGANIZERS/ СЪОРГАНИЗАТОРИ

Ministry of Education and Science / Министерство на образованието и науката
Ministry of Transport, Information Technology and Communication / Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Metropolitan Sofia / Метрополитен София
Bulgarian State Railways EAD / “Български държавни железници” ЕАД
National Railway Infrastucture Company /Национална компания “Железопътна инфраструктура”
European Association for Security /Европейска Асоциация за Сигурност

This post is also available in: en English ( Английски)

PRELIMINARY PROGRAMME/ ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

3 October 2019 ( Thursday / Четвъртък)

14.00-15.30 - Registration/ Регистрация

15.30-16.15

Conference opening/ Откриване на конференцията, приветствия

16.15-18.30

Plenary Session / Пленарна сесия

19.00-20.00

Dinner / Вечеря

4 October 2019 (Friday / Петък)

9.00-12.00

Sessions/ Заседания на секциите

12.00-13.00

Lunch/ Обяд

13.00-18.30

Sessions / Заседания на секциите

19.00-20.00

Dinner / Вечеря