Конференция на ФКЕТ

Event Description

Трета научна конференция с международно участие “КОМУНИКАЦИИ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ИНФОРМАТИКА В ТРАНСПОРТА – КЕИТ 2016”
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
30 септември 2016г.
14.00 – 15.30 – Регистрация на участниците и настаняване
15.30 – Откриване на Конференцията и пленарна сесия
16.30 – 18.30 – Заседания по секции
19.00 – Коктейл
01 октомври 2016г.
10.00 – 12.30 – Заседания по секции
12.30 – 14.00 – Обедна почивка
14.30 – 18.30 – Съпътстващи мероприятия (дискусии, културна програма)
Място на провеждане на конференцията: Конферентни зали на хотел „Каза Карина“ – гр. Банско

Gallery