100 години ВТУ – Публични лекции на изтъкнати учени, обществени дейци, представители на частния сектор и държавната администрация