Европейска научно-практическа конференция – ЕДА 2019

  • image
  • image
  • image
  • image

На 15 и 16 май 2019г. в София се проведе Десетата Европейска научно-практическа конференция – ЕДА 2019, посветена на условията и процесите на инвестиране, планиране, изграждане и развитие на строителната индустрия. ВТУ “Тодор Каблешков” бе съорганизатор на събитието и бе представено от ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, декана на факултет ТСТТ проф. д-р инж. Кръстанов и доц. д-р инж. Чавдар Колев от катедра “Транспортно строителство и съоръжения”.

Конференцията събра гости от пет европейски държави –  България, Полша, Словакия, Унгария и Чехия. Сред тях бяха представители на държавната и местната власт в областта на стратегическо планиране и регионалното развитие, членове на браншови организации в сферата на строителната индустрия, а също така и учени и изследователи от няколко академични институции.

На конференцията бяха изнесени доклади в различни направления и бяха представени както проекти и стратегии за държавно и регионално стратегическо планиране, така и конкретни постижения в областта на използването на модерни строителни технологии, електронизацията и дигитализацията в строителния сектор и информационните системи в бизнеса. Участниците дискутираха и предизвикателствата, пред които са изправени образователните институции в стремежа им да предлагат качествено инженерно обучение и да подготвят висококвалифицирани кадри за нуждите на европейската и световната икономика.

Проф. Даниела Тодорова поздрави гостите по време на официалното откриване на събитието, а по-късно участва в дискусионен панел “Качество на управление, висше образование и подготовка, изследователска дейност и стратегическо планиране 2020+”, където представи пред аудиторията възможностите и перспективите за развитие пред Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”.

Проведените дискусии, в атмосфера на колегиалност и взаимно уважение, съпътстващи работата на конференцията, затвърдиха в участниците убеждението за ползата от подобен род международни форуми и разкриха нови перспективи за взаимодействие и сътрудничество между институциите, чиито представители присъстваха на събитието.

Снимки