Посещение по “Еразъм+” в Istanbul Gelisim University

Tonchev-Petkov-Erasmus-Istanbul

Преподавателите от ВТУ “Тодор Каблешков” проф. Николай Тончев от катедра “МЕМХ” и гл.ас.д-р Иван Петков от катедта “ХНЧЕ” посетиха университета Istanbul Gelisim University с цел преподаване. На 16.05.2022 гл.ас. д-р Иван Петков изнесе лекция на тема ”Влиянието на веригите за доставки върху увеличението на инфлацията”, а на 20.05.2022 проф. Тончев изнесе лекцията „Технологично проектиране на рационални процеси“. И двете лекции бяха с хибридно преподаване по програма “Еразъм +”, давайки възможност да се получи научен резултат в съвместни научни разработки и публикации. На лекциите присъстваха професор Алиреза Хамзе, проф. Метин Илдирим и ас. Керем Юрдушев.

За успешното сътрудничество между двата университета допринесоха Еразъм + офисът на ВТУ “Тодор Каблешков” и координаторът от турска страна Нерсин Кочук. Участието на нашите преподаватели беше съпроводено и с културна програма.

Снимки