ЕРАЗЪМ+ ден във ВТУ “Тодор Каблешков”

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 13.11.2017г. във ВТУ „Т. Каблешков” се проведе информационен ден по програма Еразъм+. На събитието присъстваха ректорът на ВТУ – проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р инж. Николай Георгиев (институционален координатор на програма Еразъм+), зам.-ректорът по научноизследователската и международна дейност проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, факултетните координатори – доц. д-р инж. Красимир Кръстанов, доц. д-р инж. Васил Димитров, ст. преподавател Весела Дякова, студенти, преподаватели и служители. Старши преподавател В. Дякова запозна присъстващите с особеностите, изискванията и предимствата на програма Еразъм+. Студентите Кристина Гоцевска и Юлий Рудолф представиха презентации за своите мобилности по програма Еразъм+, които провокираха множество въпроси от страна на бъдещи еразъм студенти. В дискусиите взеха участие и входящите за ВТУ еразъм студенти от Франция Аuneau Мarie и Аouam Ayoub (INSA Centre Val del Loire – Франция). Информационният ден премина под знака на засилен интерес от страна на всички потенциални участници в програмата.

Снимки