Еразъм + ден във ВТУ

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

На 28.10.2019г. във ВТУ „Т. Каблешков” се проведе информационен ден по програма Еразъм+. На събитието присъстваха ректорът на ВТУ – проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р инж. Николай Георгиев (институционален координатор на програма Еразъм+) и факултетните координатори доц. д-р инж. Васил Димитров и ст. преподавател Весела Дякова, студенти, преподаватели и служители. Проф. Георгиев запозна присъстващите с особеностите, изискванията и предимствата на програма Еразъм+. Студенти от ВТУ, участвали в програмата, изнесоха презентации за своите мобилности в Турция, Русия, Полша и Гърция. От своя страна гостуващи Еразъм студенти от Чехия, Турция Словакия и Полша представиха през българските си колеги университетите, от които идват и изказаха впечатленията си от пребиваването си в нашето училище. Информационният ден премина под знака на засилен интерес от страна на всички потенциални участници в програмата.

Снимки