Еразъм+ ден във ВТУ “Т. Каблешков”

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 30.10.2018г. във ВТУ „Т. Каблешков” се проведе информационен ден по програма Еразъм+. На събитието присъстваха ректорът на ВТУ – проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р инж. Николай Георгиев (институционален координатор на програма Еразъм+) и факултетните координатори доц. д-р инж. Васил Димитров и ст. преподавател Весела Дякова, студенти, преподаватели и служители. Проф. Георгиев запозна присъстващите с особеностите, изискванията и предимствата на програма Еразъм+. Студентите Кристина Гоцевска, Юлий Рудолф, Виктор Ангеловски и Петър Миланов представиха презентации за своите мобилности по програма Еразъм+ в Полша, Гърция, Македония и Хърватска, които провокираха множество въпроси от страна на бъдещи еразъм студенти. Гл.ас. д-р Виолина Вельова разказа на присъстваюите за своя опит като гост-преподавател по програма Еразъм+ в Литва. Информационният ден премина под знака на засилен интерес от страна на всички потенциални участници в програмата.

Снимки