Посещение на Еразъм+ координатор от Полша

  • image
  • image


На 16 март 2021г. на посещение във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ бе г-н Ърнест Новак, институционален Еразъм+ координатор на Университета по социални науки в гр. Лодз, Полша. Г-н Новак обсъди със зам.ректора по НИРД проф. д-р Красимир Кръстанов нови възможности за партньорство между двата университета, съобразени с ограниченията, наложени от световната пандемична криза. Двамата се обединиха около мнението, че обменът по програма Еразъм+ е от съществено значение за позитивния международен облик на образователните ни институции и е необходимо да се търсят гъвкави форми на сътрудничество, които да поддържат активни връзките помежду ни.

Снимки