ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СОФИЯ ФРАНС АУТО

  • image
  • image
  • image

На 22 октомври 2018г. ректорът на ВТУ „Т. Каблешков“ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова подписа договор за сътрудничество с фирма София Франс Ауто, представлявана от г-н Огнян Кирилов, мениджър “Бизнес развитие сервизна дейност”. Компанията е официален вносител за България на Peugeot и Piaggio Commercial vehicles и официален дилър на пикапите Isuzu. На подписването присъства и доц.д-р Веселин Стоянов, ръководител на катедра „Транспортна техника“.

Основна цел на договора е двете страни да обединят усилията си в посока подобряване условията за развиване на успешна учебна и научно-изследователска дейност в университета, като от компанията поеха ангажимент да подпомагат усилията на нашите преподаватели в поддръжката на лабораторната база на училището. Като доказателство за бъдещото успешно сътрудничество, съвсем наскоро към катедра „Транспортна техника“ бе открита нова модерна лаборатория “Горивни уредби на двигатели с вътрешно горене”, изградена със съдействието на София Франс Ауто.

Снимки