Договор за сътрудничество с гимназия „Хенри Форд“

  • image
  • image

На 7 март 2018г. бе подписан договор за сътрудничество между ВТУ „Т. Каблешков“ и Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“. На подписването от страна на ВТУ присъстваха ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, зам. ректорът проф. д-р инж. Николай Георгиев и деканът на факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта“  проф. д-р инж. Георги Павлов.  Гимназията бе представлявана от директора инж. Таньо Стойчев.

 

ПГТЕ “Хенри Форд” е най-голямото професионално училище в България и на Балканския полуостров с над 50-годишна история. В него ежегодно се обучават около 1000 ученици в различни специалности в областта на автомобилния и въздушен транспорт, енергетика, електрообзавеждане, газова техника, топлотехника.
 

Основен предмет на подписания договор между ВТУ „Т. Каблешков“ и професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ е сътрудничество в областта на учебната дейност и практическото обучение на обучаемите в двете образователни институции, както и организирането и провеждането на съвместни семинари, курсове, дни на отворените врати и други.

 

Снимки