ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 28 февруари 2019г. ректорът на ВТУ „Т. Каблешков“ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и  полк. д-р Димитър Кирков, Директор на  Института по отбрана „проф. Цветан Лазаров“ подписаха договор за сътрудничество между двете институции. На подписването от страна на ВТУ присъстваха и зам.-ректорът проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, проф. д-р инж. Димитър Димитров и проф. дн инж. Николай Тончев. След подписване на договора, полк. Кирков връчи на ректора на ВТУ почетен плакет, в знак на бъдещото успешно сътрудничество.

Основна цел на договора е двете страни да обединят усилията си в посока развиване на дейности и проекти в областта на научните проучвания в сферата на сигурността и отбраната, както и подобряване условията за развиване на успешна учебна и научно-изследователска дейност в университета. Бе обсъдено и участието на ВТУ в следващото международно изложение за отбранителна техника и услуги „ХЕМУС – Отбрана, антитероризъм и сигурност”, провеждано под патронажа на Министерство на отбраната и Mинистерство на икономиката.

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е научноизследователско, опитно-конструкторско и експертно-техническо звено към Министъра на отбраната, чиято основна дейност включва извършване на военни научно-приложни и приложни изследвания, военно-техническа експертиза, научна експертиза, научно съпровождане на проекти и разработки за нуждите на Министерство на отбраната и Българската армия; проучвания и инженерни решение, международно сътрудничество в Организацията за изследвания и технологии на НАТО и др.

Снимки