Подписване на договор за сътрудничество с Тракийския университет в гр. Одрин, Турция

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 12 ноември 2018 г. в град Одрин, Турция бе подписан договор за сътрудничество между Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ и Тракийския университет в Одрин. Университетът е една от най-големите образователни институции в региона с над 50 000 студенти, обучавани в 11 факултета в почти всички научни сфери. Разполага с 14 отделни кампуса, в които са разположени отделните факултети, както и над 15 професионални колежа.

На официално посещение в партньорския университет бяха ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и зам.-ректорът по научноизследователската и международна дейност проф. дтн инж.-мат. Петър Колев. Те проведоха среща с академичното ръководство на Тракийския университет и представиха пред турските си колеги възможностите за обучение във ВТУ на чуждестранни докторанти в акредитирани докторски специалности. Ректорът на Тракийския университет проф. Ерхан Табакоглу изрази задоволството си от факта, че двама преподаватели от неговото висше училище са и докторанти към катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“ във ВТУ „Т. Каблешков“.

Проф. Тодорова връчи на турския си колега почетен плакет на ВТУ „Т. Каблешков“ в знак на доброто съвместно сътрудничество и пожеланието за едно още по-успешно партньорство между двата университета.

Снимки