Дистанционна форма на обучение във ВТУ „Тодор Каблешков“

На основание заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и заповед № Р-182/13.03.2020 г. на Ректора на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ (ВТУ), с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус) учебните занятия в училището се провеждат дистанционно.

За своята подготовка студентите могат да ползват системата за електронно обучение Мудъл на ВТУ https://moodle.vtu.bg/login/index.php
и съответните интернет страници на катедрите.

Необходимо е студентите  редовно да:

  • следят съобщенията в курсовете, които посещават по учебен план, намиращи се в системата за електронно обучение или на страниците на катедрите;
  • проверяват за допълнителна информация на сайта на училишето за допълнителна информация относно промяна в графика или средствата, чрез които се извършва обучението;
  • проверяват електронната си поща за информация от преподавателите, относно специфични указания по отношение на учебния процес.

Ръководство за работа с Мудъл за студенти вижте ТУК…