Дистанционна форма на обучение във ВТУ „Т. Каблешков“ до 31.05.2021г.

Учебните занятия във ВТУ ,,Тодор Каблешков” за всички форми на обучение – редовна и задочна,  ще бъдат провеждани в електронна среда до 31.05.2021г. в съответствие с планирания график.

За своята подготовка студентите могат да ползват електронните платформи за обучение MS Teams и Мудъл.

Информация за е-обучението във ВТУ “Т. Каблешков” е на следния линк:

https://www.vtu.bg/e-learning/

Необходимо е студентите да:

  • следят съобщенията в курсовете, които посещават по учебен план, намиращи се в системата за електронно обучение или на страниците на катедрите;
  • проверяват за допълнителна информация на сайта на училишето за информация, относно промяна в графика или средствата, чрез които се извършва обучението;
  • проверяват служебната електронна поща за информация от преподавателите, относно специфични указания по отношение на учебния процес.