ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ В КАТЕДРА „ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“

  • image

На 22 юни 2017 г. в катедра „Транспортна техника“ студентите от специалност „Автоматизирано проектиране в машиностроенето“, ОКС „магистър“ успешно защитиха дипломни работи.

Бяха представени разработки, разглеждащи актуални проблеми от автоматизираното проектиране на локомотивна колоос и механизъм от трансмисията на транспортно средство.

Дипломантите се представиха много добре при защитата на своите дипломни работи.

Комисията в състав председател: доц. д-р инж. Добринка Атмаджова и членове: Дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, проф. дтн. инж. Ненчо Ненов, доц. д-р инж. Иванка Савова и гл.ас. д-р инж. Васко Николов оцениха по достойнство представените дипломни проекти.

Снимки