Дипломни защити – 2018

за придобиване на образователно-квалификационна степен /ОКС/ „Магистър“ за 2018 г.

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА НА ИЗПИТА ЗАЛА ВРЕМЕ
Технология и управление на транспорта 27.02.2018 г. 3214 10.00 часа
Управление на проекти 26.02.2017 г. 3105 10.00 часа
Транспортна техника 22.02.2018 г. 3204 9.00 часа
Автомобилна техника 22.02.2018 г. 3204 9.00 часа
Автоматизирано проектиране в машиностроенето 22.02.2018 г. 3204 9.00 часа
Транспортно строителство 22 и 23.02.2018 г. 2202 9.00 часа
Геотехника и инженерна геология 23.02.2018 г. 2200 9.00 часа
Комуникационна и осигурителна техника 27.02.2018 г. 1414 12.00 часа
Технически надзор и експлоатация на СПО 29.07.2018 г. 3302 9.00 часа
Транспортен мениджмънт и логистика

20.02.2018 г.,

22.02.2018 г.,

28.02.2018 г.

3214,

3105,

3229

10.00 часа,

10.00 часа,

10.00 часа,

Икономика на транспортна фирма 28.02.2018 г. 1203 9.00 часа
Икономика на транспорта 26.02.2018 г. 1203 9.00 часа
Икономика на малките и средни предприятия 26.02.2018 г. 1203 9.00 часа
Електроенергетика и електрообзавеждане 26.02.2018 г. 1112 9.00 часа
Автотехническа експертиза 20.02.2018 г. 1215 9.00 часа
Елекромобили 26.02.2018 г. 1112 9.00 часа
Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения 20 и 21.02.2018 г. 2202 9.00 часа
Мрежова и информационна сигурност 20.02.2018 г.

26.02.2018 г.

2105 10.00 часа

14.00 часа

Инженерна логистика и строителна техника