Дипломни защити и държавни изпити – 2021

Дипломни защити за придобиване
на образователно-квалификационна степен /ОКС/ „Магистър“ за 2021г.

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА НА ИЗПИТА ЗАЛА ВРЕМЕ
Транспортно строителство 14 юни 2021г. 2202 11.00 часа
Геотехника и инженерна геология 17 юни 2021г 2217 10.00 часа
Строителство на газо- и нефтопроводи 15 юни 2021г. 2217 10.00 часа
Надзор и експлоатация на хидротехнически

съоръжения

16 юни 2021г 2217 10:00 часа
. . . .

Държавни изпити
за придобиване на образователно-квалификационна степен /ОКС/ “бакалавър” за 2021 г.

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА НА ИЗПИТА ЗАЛА ЧАС
“Икономика на транспорта” и

“Счетоводство и анализ в транспорта”

Конспект за ДИ – ИТ

Конспект за ДИ – САТ

27.07.2021 г. …. 09.00 часа
“Технология и управление на транспорта”

и “Индустриален мениджмънт”

Конспект за ДИ – ТУТ

Конспект за ДИ – ИМ

27 юли 2021 г. …. 9.00 часа
“Автомобилна техника”

и “Железопътна техника”

Конспект за ДИ – АТ

Конспект за ДИ – ЖТ

28 юли 2021 г. .3109 9.00 часа
Снимки