Дипломни защити и държавни изпити – 2021

Държавни изпити
за придобиване на образователно-квалификационна степен /ОКС/ “бакалавър” за 2021 г.

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА НА ИЗПИТА ЗАЛА ЧАС
“Икономика на транспорта” и

“Счетоводство и анализ в транспорта”

Конспект за ДИ – ИТ

Конспект за ДИ – САТ

16.09.2021 г.. 1204 09.00 часа

Дипломни защити
за придобиване на образователно-квалификационна степен /ОКС/ “магистър” за 2021 г.

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА на защита ЗАЛА ЧАС
“Икономика на транспортна фирма” и

“Икономика на малките средни предприятия”

30.09.2021 г.. 1203 10.00 часа
Снимки