Дипломни защити – 2021

Дипломни защити за придобиване на образователно-квалификационна степен /ОКС/ „Магистър“ за 2021 г.

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА НА ИЗПИТА ЗАЛА ВРЕМЕ
Технология и управление на транспорта 23.02.2021 г. Ректорат-Заседателна зала 11.00 часа
Управление на проекти 18.02.2021 г. Ректорат-Заседателна зала 11.00 часа
Транспортен мениджмънт и логистика 17 и 22.02.2021г.

24.02.2021 г

Ректорат-Заседателна зала

Ректорат-Заседателна зала

11.00 часа

13.00 часа

Транспортна техника 23.02.2021 г. 6201 13.00 часа
Автомобилна техника 23.02.2021 г. 6201 13.00 часа
Автоматизирано проектиране в машиностроенето 23.02.2021 г. 6201 13.00 часа
Икономика на малките и средни предприятия 24.02.2021 г. Ректорат-Заседателна зала 09.00 часа
Икономика на транспортна фирма 25.02.2021 г. Ректорат-Заседателна зала 09.00 часа
Икономика на транспорта 25.02.2021 г. Ректорат-Заседателна зала 09.00 часа
Мрежова и информационна сигурност 22.02.2021 г.

21.06.2021

6201

2103

10.00 часа

10.00 часа

Транспортно строителство 25.02.2021 г. 6201 09.00 часа
Геотехника и инженерна геология 19.02.2021 г. Ректорат-Заседателна зала 10.00 часа
Строителство на газо- и нефтопроводи 18.02.2021 г. 6201 09.00 часа
Комуникационна и осигурителна техника 24.02.2021г.

и 25.02.2021 г.

6201 10.00 часа

12.00 часа

Електроенергетика и електрообзавеждане 17.02.2021 г. 6201 09.00 часа
Електромобили 17.02.2021 г. 6201 09.00 часа
Инженерна логистика и строителна техника 22.02.2021 г. Ректорат-Заседателна зала 09.00 часа
. . . .