Дипломни защити – 2020

за придобиване на образователно-квалификационна степен /ОКС/ „Магистър“ за 2020г.

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА НА ИЗПИТА ЗАЛА ВРЕМЕ
Технология и управление на транспорта 26.02.2020 г. 3313 10.00 часа
Управление на проекти 25.02.2020 г. 3313 10.00 часа
Транспортна техника 26.02.2020 г. 3204 9.00 часа
Автомобилна техника 26.02.2020 г. 3204 9.00 часа
Автоматизирано проектиране в машиностроенето 26.02.2020 г. 3204 9.00 часа
Транспортно строителство 25.02.2020 г.

3300 8.30 часа
Геотехника и инженерна геология 19.02.2020г. Заседателна зала, Ректорат 10.00 часа
Комуникационна и осигурителна техника 27.02.2020г. 3300 9.30 часа
Инженерна логистика и строителна техника 26.02.2020г. 3312 10.00 часа
Технически надзор и експлоатация на СПО 29.07.2020г. 3302 10.00 часа
Транспортен мениджмънт и логистика 24, 27 и 28.02.2020г. 3313 10.00 часа
Икономика на транспортна фирма 26.02.2020г. Заседателна зала, Ректорат 9.00 часа
Икономика на транспорта 25.02.2020г. Заседателна зала, Ректорат 9.00 часа
Икономика на малките и средни предприятия 25.02.2020г. Заседателна зала, Ректорат 9.00 часа
Електроенергетика и електрообзавеждане 18 и 19.02.2020г. 3312 9.00 часа
Автотехническа експертиза 18.02.2020г.

19.02.2020г.

3311

3302

9,00 часа

10,00 часа

Елекромобили 18, 19 и 27.02.2020г. 3313 9.00 часа
Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения 24.02.2020г.. Заседателна зала, Ректорат 9.00 часа
Мрежова и информационна сигурност 24.02.2020 г. 3109 9.30 часа
Заваряване и контрол на качеството на заварени съединения 29.07.2020г. 3302 10.00 часа
Строителство на газо- и нефтопроводи 18.02.2020г. Заседателна зала, Ректорат 9.00 часа
. . . .