Дипломни защити – 2019

за придобиване на образователно-квалификационна степен /ОКС/ „Магистър“ за 2019 г.

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА НА ИЗПИТА ЗАЛА ВРЕМЕ
Технология и управление на транспорта 21 и 27.02.2019 г. 3105 10.00 часа
Управление на проекти 26.02.2019 г. 3105 10.00 часа
Транспортна техника 26.02.2019 г. 3204 9.00 часа
Автомобилна техника 26.02.2019 г. 3204 9.00 часа
Автоматизирано проектиране в машиностроенето 26.02.2019 г. 3204 9.00 часа
Транспортно строителство 20 и 21.02.2019 г.

2202 9.00 часа
Геотехника и инженерна геология 27.02.2019 г. 2200 9.00 часа
Комуникационна и осигурителна техника 28.02.2019 г. 1406 10.00 часа
Инженерна логистика и строителна техника 26.02.2019 г. 3307 10.00 часа
Технически надзор и експлоатация на СПО 29.07.2019 г. 3302 9.00 часа
Транспортен мениджмънт и логистика 20, 25 и 28.02.2019 г. 3105 10.00 часа
Икономика на транспортна фирма 26 и 27.02.2019 г. 1203 9.00 часа
Икономика на транспорта 26 и 27.02.2019 г. 1203 9.00 часа
Икономика на малките и средни предприятия 26 и 27.02.2019 г. 1203 9.00 часа
Електроенергетика и електрообзавеждане 19 и 20.02.2019 г. 1112 9.00 часа
Автотехническа експертиза
Елекромобили 19 и 20.02.2019 г. 1112 9.00 часа
Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения 25 и 26.02.2019 г.. 2202 9.00 часа
Мрежова и информационна сигурност 21.02.2019 г. 2103 10.00 часа
Заваряване и контрол на качеството на заварени съединения 30.07.2019 г. 3302 10.00 часа
. . . .