дипломни защити в катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“

  • image
  • image

На 28.02.2018 г. в катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“ се проведоха защити на дипломни работи на дипломанти от специалностите „Икономика на транспорта“ и „Икономика на транспортна фирма“ за придобиване на ОКС „Магистър“.

На дипломните защити присъстваха колеги, преподаватели и представители на бизнеса. Активно участие, в качеството си на член на изпитната комисия, в дебатите по възникналите въпроси по представените дипломни работи взе и г-н Радослав Иванов – Директор та фирма „АНИСА-М“.

Снимки