Връчване на диплома за образователна и научна степен

В Конферентната зала на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”, на заседание на Факултетния съвет на факултет „Транспортен мениджмънт”, официално беше връчена диплома за образователната и научна степен „доктор” на маг. Стефан Цанков. Той получи своята диплома лично от ректора на транспортния университет проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, в присъствието на заместник-ректора по научноизследователската и международна дейност ДХК проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, декана на факултета проф. д-р инж. Тошо Качаунов и членовете на съвета. Проф. Тодорова запозна присъстващите с професионалния и творчески път на маг. д-р Стефан Цанков.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки