ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

На 3 май 2022 г. на факултетен съвет на факултет “Техника и строителни технологии в транспорта”, се състоя официалното връчване на диплом за образователна и научна степен „доктор“ на инж. Петър Донев Донев. Той получи дипломата си от зам.ректора по НИМД проф. Красимир Кръстанов и бе поздравен за успеха си от декана на факултета доц. Миряна Евтимова и научния си ръководител проф. Чавдар Колев.

.

Честито!

Снимки