ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

  • image
  • image
  • image
  • image

На 07 април 2021 г. в зала ”Тодор Каблешков” на ВТУ, на факултетен съвет на факултет “Транспортен мениджмънт”, се състоя официалното връчване на диплом за образователна и научна степен „доктор“ на маг. Светослава Кирилова Шапарова. Тя получи дипломата си от зам.ректора по НИМД проф. д-р Красимир Кръстанов, а гл.ас. Виолина Вельова запозна присъстващите с професионалния й и творчески път.

Честито!

Снимки