Девета научна конференция „Triennial International Conference Heavy Machinery – HM 2017“

  • image
  • image
  • image

В периода 28.06. – 01.07. 2017 г. в Златибор, Сърбия се състоя Девета научна конференция „Triennial International Conference Heavy Machinery – HM 2017“ и студентсткият симпозиум „International Symposium for Students – SRMA 2017“, организирани от Faculty of Mechanical and Civil Engineering Kraljevo към университета в Крагуевац, Сърбия. На конференцията и симпозиума присъстваха и изнесоха доклади следните преподаватели: доц. Добринка Атмаджова, доц. Емил Йончев, доц. Мира Зафирова, доц. Емилия Димитрова, доц. Васил Димитров и гл. ас. д-р Васко Николов; докторанти: маг. инж. Методи Атанасов, маг. инж. Емил Михайлов и маг. инж. Николина Порожанова и студентът маг. инж. Пламен Петков.

 От името на ръководството на ВТУ “Тодор Каблешков” и лично от името на ректора проф. д-р инж. –икон. Даниела Тодорова бе поднесена поздравителна телеграма към участниците в конференцията.Беше отбелязано 15- годишното съвместно участие в европейски проекти, международни конференции и други значими мероприятия, организирани от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, София, България и Факултета по машиностроителна и строителна техника в Кралево, към университета в Крагуевац, Сърбия.

Факултетът по машиностроителна и строителна техника в Кралево традиционно, през три години, организира международна научна конференция, посветена на тежките машини. Основното съдържание на конференцията е представянето на съвременни научни и изследователски резултати, свързани с методите и технологиите в проектирането на тежки машини, производствени технологии, опазване на околната среда и теми, свързани с гражданското строителство. Избрани доклади от конференцията ще бъдат публикувани в международното списание “IMK-14 Research and Development in Heavy Machinery”.

Деветата научна конференция  „Triennial International Conference Heavy Machinery – HM 2017“стана място за обмяна на опит и популяризиране на постигнатите резултати с крайната цел – разработване на насоки за по-нататъшно развитие на промишлеността, производството и образованието, свързани с тежките машини. Конференцията даде възможност за обсъждане на по-широки теми, свързани с националните, регионалните и европейските политики за научноизследователска и развойна дейност. Представени бяха резултатите от национални, регионални и европейски научни проекти, допринасящи за разпространението на международно научно-техническо сътрудничество с иницииране на нови международни научноизследователски проекти и по-широко международно сътрудничество между индустрията и академичните среди. Изследователите от всички страни, взели участие в конференцията, като: Сърбия, Русия, Украйна, България, Румъния, Хърватия, Италия и др., допринесоха чрез обмяна на опит и знания за по-бързо развитие и трансфер на нови и модерни технологии в областта на тежката техника.

SRMA 2017 е международен симпозиум на студенти от всички факултети и колежи. Симпозиумът е възможност студентите да представят своите доклади и да изразят своето мнение и опит в прилагането на Болонските принципи в образованието. В организационния комитет на симпозиума бе представителят на ВТУ  „Тодор Каблешков” доц. Атмаджова. На него бяха представени два доклада от студента маг. инж. Пламен Петков от специалността „Автоматизирано проектиране в машиностроенето“.

От името на организаторите на международния студентски симпозиум постъпи предложение за реализирането на международен студентски симпозиум с организатори от Сърбия, България, Румъния и Гърция, т.е. организирането на Балкански международен студентски симпозиум през 2018 г.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки