Ден на студентско управление – 22 март 2018г.

На 22 март 2018г. ще се проведе традиционният за ВТУ „Тодор Каблешков” Ден на студентско управление. Целта на събитието е да представи пред студентите работата на административния апарат за осъществяване на учебната и научноизследователската дейност на университета. Титулярите на възлови структурни длъжности биват заменени за ден от свои дубльори – студенти, които се запознават с особеностите на всяка длъжност, както и участват в решаването на текущи задачи и проблеми.