Ден на специалностите във факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 14 март 2019 г. във ВТУ „Тодор Каблешков“ се проведе второто издание на инициативата “Ден на специалностите“ във факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“, чиято цел бе да информира студентите къде и на какви работни позиции могат да се реализират, както и какви знания и умения ще са им необходими за това. На мероприятието присъстваха както много студенти, така и представители на някои от големите компании – работодатели, които предоставят възможности за професионално развитие на нашите випускници: “РВП Илиенци” ЕООД, “Алекс ЕА” EООД, „Трейс – София“ ЕАД, ДП “Транспортно строителство и възстановяване“ и ДП НКЖИ  – Звено за подготовка, управление и изпълнение на проект София-Пловдив.

Събитието откриха Ректорът на ВТУ „Т. Каблешков“ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, зам.ректорът проф. д-р инж. Николай Георгиев и деканът на факултета проф. д-р инж. Красимир Кръстанов, след което гостите от фирмите работодатели представиха дейността на своите компании и специфичните изисквания, които имат към служителите и новопостъпващите млади специалисти.

Тази година на мероприятието гостуваха и ученици от три професионални гимназии от гр. София – ПГ по железопътен транспорт „Никола Корчев“, ПГ по подемно-строителна и транспортна техника и ПГ по електроника „Джон Атанасов“. Младите хора с интерес се запознаха с възможностите за обучение, които предлага Висшето транспортно училище, както и по-конкретно със специалностите във факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“.

Снимки