Ден на специалностите във факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

На 29 март 2018 г. във ВТУ „Тодор Каблешков“ се проведе първото издание на инициативата “Ден на специалностите“ във факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“, чиято цел бе да информира студентите къде и на какви позиции могат да се реализират, както и какви знания и умения ще са им необходими за това. На мероприятието присъстваха както много студенти, така и представители на някои от големите компании – работодатели, които предоставят възможности за професионално развитие на нашите випускници: “Минпроект” ЕАД, НАР ООД, Министерство на труда и социалната политика, НК “Индустриални зони” ЕАД, “РВП Илиенци” ЕООД, Център за квалификация в заваряването, “Алекс ЕА” EООД, “Краностроене инженеринг” ЕООД, ДЗИ, СОФИЯ ФРАНС АУТО, Евромаркет Кънстракшън АД, “Щрабаг” ЕАД, “Геострой” АД, ДП НКЖИ, ДП “ТСВ”, Силвър Стар Моторс ЕАД.

Събитието откриха Ректорът на ВТУ „Т. Каблешков“ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и деканът на факултета доц. д-р инж. Красимир Кръстанов, след което гостите от фирмите работодатели представиха дейността на своите компании и специфичните изисквания, които имат към служителите и новопостъпващите млади специалисти.

След дискусионната част бе предоставена възможност за персонални срещи на студентите с представителите на бизнеса, по време на които да могат да получат по-подробна информация относно конкретни работни позиции и стажантски и стипендиантски програми.

Снимки