ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ВЪВ ВТУ „Т. КАБЛЕШКОВ“ – 25 април 2018 г.

Академичното ръководство на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София
ви кани на традиционно провеждания

.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ВЪВ ВТУ „Т. КАБЛЕШКОВ“

.

на 25 април 2018 г. (сряда) от 10:00 часа.

.

Мероприятието ще се проведе в рамките на ежегодно организираното във ВТУ изложение „ТРАНСТРЕНД 2018“ – ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС И ОБРАЗОВАНИЕ В ТРАНСПОРТА, на което ще бъдат представени най-новите инженерни технологии в транспортния, спедиторския и логистичния сектори на икономиката.

.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!