Ден на кариерата 2017 във ВТУ „Тодор Каблешков“
4 октомври

На 4 октомври 2017 г. (сряда) във ВТУ ще се проведе традиционният „Ден на кариерата“ – изложение на фирми – работодатели.

Форумът ще продължи от 9.45 до 13:30 часа в 1-ви учебен корпус.

От 13:30 часа в Конферентната зала ще се състои кръгла маса на тема „Добри практики за подкрепа на транспортното образование и професионалната реализация на младите транспортни специалисти”, в която ще вземат участие представители на работодатели и партньорски организации, преподаватели и студенти, както и академичното ръководство на университета.

В рамките на деня ще бъдат проведени и фирмени презентации на част от компаниите. Сред участниците ще бъдат: ДП НК „Железопътна инфраструктура”, ЧЕЗ България ЕАД, Фесто Производство ЕООД, Ди Би Карго България ЕООД, София Франс Ауто, Евромаркет Груп, Ойрошпед АД, Гопет Транс ЕООД, Гебрюдер Вайс ЕООД, ДП „Транспортно строителство и възстановяване”, Централна енергоремонтна база АД, “Българска железопътна компания” АД, SFK Truck, Дирекция “Бюро по труда – Изток”, JobTiger и др.

Заповядайте!

Снимки