„ДЕН НА КАРИЕРАТА 2017“ във ВТУ “Тодор Каблешков”

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 04 октомври 2017 г. по инициатива на Центъра за кариерно развитие във ВТУ „Т. Каблешков“, в лицето на неговия оперативен ръководител ст.пр. д-р Нина Димитрова, се проведе 4-тото издание на „Ден на кариерата“. Тази година форумът е част от празничните мероприятия, посветени на 95-годишнината от основаването на училището. Форумът бе официално открит от Ректора на ВТУ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова в присъствието на цялото академично ръководство, декани, преподаватели и служители на университета. В изложението взеха участие следните компании: ДП НК „Железопътна инфраструктура”, ЧЕЗ България ЕАД, Фесто Производство ЕООД, Ди Би Карго България ЕООД, София Франс Ауто, Евромаркет Груп, Ойрошпед АД, Гопет Транс ЕООД, Гебрюдер Вайс ЕООД, ДП „Транспортно строителство и възстановяване”, Централна енергоремонтна база АД, “Българска железопътна компания” АД, SFK Truck, JobTiger и други. Част от компаниите изнесоха презентации пред студентите, представяйки възможностите за професионална реализация, които предлагат на младите специалисти.

В рамките на изложението бе организирана и кръгла маса на тема „Добри практики за подкрепа на транспортното образование и професионалната реализация на младите транспортни работници“, в която участваха представители на работодатели и партньорски организации, преподаватели и студенти, както и академичното ръководство на университета. Всички участници се обединиха около желанието за тясно сътрудничество между бизнеса и образованието в полза на завършващите висшето учебно заведение. Повдигнати бяха важни въпроси за практическата насоченост на обучението и професионалната подготовка на младите специалисти. Коментираха се възможности за откриване на нови, актуални специалности, съобразени със съвременните и все по-бързо променящите изисквания и очаквания на модерната индустрия и технологии. Бяха обсъдени и темите за чуждоезиковата подготовка на студентите и подобряване на „меките“ умения на завършващите. В края на мероприятието бяха връчени благодарствени грамоти на участниците в изложението. JobTiger беше награден за изключителни заслуги за създаването и развитието на центъра за кариерно развитие и принос в професионалното ориентиране на студентите.

Снимки