Делова среща с представители на университети от Гърция

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Днес, 27 юни 2017 г., ректорът на ВТУ “Тодор Каблешков” проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова се срещна и разговаря с проф. Василис Циантос от „Eastern Macedonia & Thrace Institute of Technology” (EmaTTech) в град Кавала, Гърция, който е на посещение по програма “Еразъм+”. На срещата присъстваха и зам.-ректорът по научноизследователската и международна дейност Дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, съпругата на проф. Циантос д-р Севасте Хаджифотиу, доцент и еразъм координатор в университета „Democritus Uni of Thrace” в град Комотини, Гърция, както и координаторите по програма “Еразъм+” на факултети “Комуникации и електрообзавеждане в транспорта” и “Транспортен мениджмънт” – доц. д-р инж. Васил Димитров и ст. пр. Весела Дякова.

На срещата бяха споделени положителните отзиви от досегашното сътрудничество между „Eastern Macedonia & Thrace Institute of Technology” (EmaTTech) и ВТУ “Тодор Каблешков” по програма “Еразъм+” и бяха обсъдени възможностите за сключване на Договори за съвместно сътрудничество с двата университета от Гърция за обучение на докторанти и студенти и при организиране на научни форуми.

Снимки