Делегация от Китай на посещение във ВТУ „Тодор Каблешков”

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

На официално посещение във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” е делегация от Технологичен университет в гр. Нингбо, Китай, в състав: проф. Чен Бинг – зам.-ректор, проф. Че Джинру – заместник-директор на дирекция „Академичен състав”, д-р Иен Хиадонг – зам.-декан на факултет по архитектура и транспортно инженерство, г-н Лин Гопинг – директор на център по логистика, г-н Иу Хао – преводач в международен отдел.

Китайската делегация се срещна и разговаря с академичното ръководство на ВТУ „Тодор Каблешков” – проф. дтн инж.-мат. Петър Колев – ректор, проф. д-р Даниела Тодорова – зам.-ректор по научноизследователската и международна дейност, доц. д-р Румен Улучев – зам.-ректор по учебната дейност, декани, зам.-декани, ръководители на катедри и др.

Деловата среща беше открита от проф. дтн инж.-мат. Петър Колев. Той представи на гостите членовете на нашата делегация. Проф. Колев подчерта, че вече от три години датират сериозни взаимоотношения между ВТУ „Тодор Каблешков” и Технологичния университет в гр. Нингбо в сферата на науката и образованието. Тези контакти са подкрепени с междуинституционално споразумение с широки параметри на действие. Проф. Колев изтъкна също така и факта, че между ВТУ „Тодор Каблешков”, Университета в Жилина, Словакия, Технологичния университет в Нингбо и Института за космически изследвания към БАН е подписан меморандум за трансфер на постижения.

Представители на делегациите изнесоха богати по съдържание презентации, разкриващи многообхватната дейност на двата университета.

Проведе се интересна дискусия, която даде отговори на редица въпроси, интересуващи членовете на делегациите. Състоя се и среща на китайската делегация с докторанти, които имат научни ръководители от двете страни – България и Китай.

Китайските гости разгледаха материално-техническата база на транспортния университет, забележителностите на София и посетиха родния град на Тодор Каблешков – Копривщица.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки