Делегация от гр. Нингбо, Китай на посещение във ВТУ

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 27 ноември 2017 г. на посещение във ВТУ „Т. Каблешков“ бе официална делегация от гр. Нингбо, Китай. Членове на делегацията бяха представители на Технологичния университет и Университета Нотингам в гр. Нингбо, както и високопоставени представители на общинското управление на гр. Нингбо и местната бизнес общност.

На проведената в Конферентната зала среща с академичния състав на училището гостите представиха град Нингбо и Университет Нотингам и запознаха присъстващите с мащабната програма на община Нингбо за набиране на талантливи учени от Централна и Източна Европа, работещи в иновативни и високотехнологични области на науката. Стана ясно, че е разработена високобюджетна система за финансово подпомагане на перспективни изследователи и изобретатели от цял свят с цел практическо внедряване на одобрените проекти във всички области на науката и индустрията.

  От своя страна ректорът на ВТУ „Т. Каблешков“ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова запозна гостите с историята и развитието на нашето училище, възможностите за обучение и научно-изследователска дейност, както и представи съвместната програма за обучение и двустранен обмен на докторанти и студенти между ВТУ и Технологичния университет в Нингбо. На срещата присъстваха и докторанти, които се обучават по тази програма, които, съвместно с научните си ръководители от ВТУ, проведоха разговор с доцент Ванг Бо, втори научен ръководител на част от докторантите от страна на Технологичния университет в Нингбо.

Това мероприятие е поредното доказателство за все по-активното присъствие на нашия университет в международното образователно пространство и налагането му като авторитетна обучителна институция, подготвяща висококвалифицирани професионалисти и научно-изследователски кадри с потенциал за реализация както в национален, така и в световен мащаб.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки