Публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор”

  • image
  • image
  • image
  • image

На 18 май 2020г. във ВТУ “Т. Каблешков” се състоя публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор” на маг.-инж. Златин Крумов. Тема на дисертацията:Железен път на стоманени траверси”. Научен ръководител на докторанта е проф. д-р инж. Руско Вълков. На мероприятието присъстваха представители на академичната общност на ВТУ, колеги и гости.Снимки