Ден на специалностите във факултет „КЕТ“ – 26 март 2019г.

За да изтеглите документа в pdf формат, моля кликнете на: Ден на специалностите на факултет KET

Снимки