Ден на специалностите във факултет “Транспортен мениджмънт”

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

На 26.03.2019 г. за втора поредна година във ВТУ „Т. Каблешков“ се проведе Ден на специалностите от факултет „Транспортен мениджмънт”. Акцентът по време на тазгодишното издание на форума беше поставен върху подготовката на студентите и съответствието й на потребностите на бизнеса. За участие в Деня на специалностите, освен студентите, бяха поканени преподаватели и представители на 13 компании от различни сектори на икономиката – транспорт, търговия, производство.

Форумът беше открит от декана на факултета проф. д-р инж. Тодор Размов. С приветствие към присъстващите се обърна заместник-ректорът на ВТУ „Т.Каблешков” по учебната дейност проф. д-р инж. Николай Георгиев. Ръководителите на двете специализиращи катедри проф. д-р инж. Кирил Карагьозов и доц. д-р Емилия Вайсилова направиха кратко представяне на програмите, по които се води обучение на студенти, и очертаха възможностите за получаване на образование в по-горна образователно-квалификационна степен. Проф. д-р инж. К. Карагьозов представи определените от катедра ТОУТ наставници на студентските групи (тютори): гл.ас. д-р инж. Виолина Вельова, ас. инж. Симона Ангелова и ас. инж. Петя Стоянова.

Проф. д-р инж. Н. Георгиев – институционален координатор на програма „Еразъм+”, запозна присъстващите с целите, функциите и предимствата, които дава участието в мобилности с цел обучение или с цел практика. Ст. пр. д-р Н. Димитрова представи накратко работата на кариерния център в качеството й на негов оперативен ръководител.

Участници във форума  от страна на бизнеса бяха: Авиейшън сървисиз България ООД, Българска железопътна компания АД, Гебрюдер Вайс ЕООД, Гопет Транс ЕООД, ДП НК Железопътна инфраструктура, Кауфланд, Порт Рейл ООД и Център за професионално обучение към БМФ Порт Бургас ЕАД, ОП Софпроект ОГП, Транспрес ООД, Ойрошпед АД, JYSK, Кока-кола ХБК България АД и БДЖ – Пътнически превози ЕАД. При значителен интерес от страна на студентите протече представянето на дейността им и на възможностите за стаж, работа и стипендии. След презентационната част беше дадена възможност за дискусии и индивидуални срещи на студенти и работодатели.

Снимки