ДАРЕНИЕ ОТ ФИРМА “ТЕЛЕНОР”

  • image
  • image
  • image

На 28.02.2019г. ВТУ „Тодор Каблешков“ получи дарение от фирма „Теленор България“ ЕАД, състоящо се от мрежово оборудване, което ще бъде използвано в изграждането и поддържането на Wi Fi мрежата и ще подпомогне обучението в областта на телекомуникациите в училището. Договорът за дарение бе подписан от ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и г-н Явор Цоков, експерт „Мрежова инфраструктура“ в „Теленор“. На събитието присъства и доц. д-р инж. Емилия Димитрова, ръководител на катедра „Съобщителна и осигурителна техника и системи“.

Готовността на компания като „Теленор България“ да предостави безвъзмездно  високоспециализирана техника, която ще допринесе за оптимизиране процеса на обучение във ВТУ, показва, че нашето училище е успешен и коректен партньор, чиито възпитаници биват оценени високо от бизнеса за своите технологични познания и професионални умения.

Снимки