Дарение от фирма Роберт Бош за катедра „Транспортна техника“

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 2 октомври 2017 г. представители на фирма Роберт Бош ЕООД официално дариха на Интердисциплинарната учебно – изследователска лаборатория по автомобилна техника и техническа безопасност и екология към катедра „Транспортна техника“ уред за диагностика и софтуер на автотранспортни средства модел KTS 560. Уредът може да бъде използван за диагностика на почти всички съществуващи видове автомобили и ще бъде обновяван на всеки две седмици, за да бъде адекватен на най-новите продукти, които излизат на пазара. Уредът беше връчен лично на Ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова от инж. Панайот Николов, в присъствието на ректорското ръководство, инж. Илиян Орманов от фирма Бош, представителите на катедра „Транспортна техника“ доц. д-р инж. Веселин Стоянов и гл. ас. д-р инж. Миряна Евтимова и студенти от специалност „Автомобилна техника“.

Снимки