Договор за сътрудничество с Московския Политехнически Университет

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 4 юли 2019г. на посещение във ВТУ “Т. Каблешков” бе делегация от Московския Политехнически Университет. Гости бяха заместник- ректорът по международна дейност Игор Соппа, деканът на факултет “Икономика и управление” доц. д-р Андрей Ефремов и проф. д-р Владимир Секерин, ръководител на катедра “Икономика и организация”. Те се срещнаха с част от акадамичното ръководство на нашето училище и представиха дейността на своя университет. Ректорът на ВТУ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и зам.-ректорът на МПУ Соппа подписаха договор за сътрудничество между двете образователни институции, с което бе поставено началото на поредното партньорство с университет от Русия.

Снимки