Договор за сътрудничество с фондация „Благотворител“

VTU_Blagotvoritel_memurandum 1

 На 3 юни 2022г. ректорът на ВТУ проф. д-р Даниела Тодорова подиса договор за сътрудничество с фондация „Благотворител“ в лицето г-жа Станислава Рашева, председател на Управителния съвет. На подписването присъстваха и двамата зам.ректори проф. д-р Николай Георгиев и проф. д-р Красимир Кръстанов. Двете страни изразиха готовността си да работят заедно за повишаване имиджа на родното висше образование и да възпитават у младите хора стремеж да са по-добри във всичко, което правят.

Снимки