Конференция “THE TEACHER OF THE FUTURE”

  • image
  • image
  • image

От 25 до 28 май 2017 г. в гр. Будва, Черна гора, се състоя ТРИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПОД НАЗВАНИЕТО “THE TEACHER OF THE FUTURE” (УЧИТЕЛЯТ НА БЪДЕЩЕТО), организирана от ИНСТИТУТА ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА ЗНАНИЕТО ( IKM ) – гр. Скопие, Р. Македония (Institute of knowledge management, Skopje Macedonia).

В дейността на конференцията като представител на ВТУ „Тодор Каблешков“ участва доц. д-р Валентина Станева от катедра „ИСТ“. Тя изнесе доклад на тема „The economic benefit of the application of changes in the used accounting estimates” (Икономическата полза от прилагането на промени в използваните счетоводни приблизителни оценки), както и взе участие в дискусиите на организираната кръгла маса на тема „Новата Болония – предимства и недостатъци“, посветена на проблемите във висшето образование.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки