Kонференция „Публично-частното партньорство: инструмент за постигане на целите за устойчиво развитие на ООН”.

  • image
  • image

На 28.11.2019г. в гр.София се състоя международна конференция на тема „Публично-частното партньорство: инструмент за постигане на целите за устойчиво развитие на ООН”, организирана от C.R.E.A.M. – PPP Alliance.  Презентациите на участниците бяха разпределени в три панела: екология, икономика и социален. С любезната покана на г-н Валери Димитров, от страна на ВТУ „Тодор Каблешков” взеха участие доц. д-р инж. Миряна Евтимова от катедра „Транспортна техника” и д-р Веселин Грозданов, хоноруван преподавател към катедра „Икономика и счетоводство в транспорта”.

Снимки