Конкурси за академични длъжности през 2022 г.

ВТУ “Т. Каблешков” – София, обявява конкурси за:

ДлъжностОбласт на висше
образование
Професионално
Направление
Срок по
ДВ бр.89 от 8.11.2022г
.
Публикувано в
сайта
Доцент5. Технически науки5.1. Машинно инженерство /Приложна механика/ – 1 бр.2 месеца

31.10.2022

Документи се подават в деловодството на ВТУ “Т. Каблешков”, кв. “Слатина”, ул. “Гео Милев” №158,
За информация тел. 02/ 9709-209.