ПОСЕЩЕНИЕ НА КИТАЙСКА ДЕЛЕГАЦИЯ ВЪВ ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

На 25.07.2019г. на официално посещение във ВТУ „Тодор Каблешков” бяха представители на Академия на науките и директори на различни общински дирекции на китайските градове Нингбо и Юяо, с цел насърчаване обмена и сътрудничеството с България и конкретно с нашия университет.
Гостите бяха посрещнати от ректора проф. Даниела Тодорова, зам. ректора по научноизследователска и международна дейност проф. Петър Колев и декана на Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта” проф. Красимир Кръстанов. Представена бе материалната база на университета и чрез кратка презентация гостите се запознаха с учебната и научноизследователска дейност на нашето висше училище.
В своето слово проф. Даниела Тодорова отбеляза, че началото на българо-китайското партньорство бе поставено през 2013 г. когато между Транспортния университет Тодор Каблешков и Технологичния университет в Нингбо бе подписан договор за сътрудничество и съвместно обучение, както и двустранен обмен на докторанти и студенти. Ректорът подчерта, че постигнатото до тук е не е малко, но и още много предстои. Пътят продължава с категоричната посока към бъдещето, което да затвърди извоюваните позиции, което да докаже, че с труд и амбиция и общи усилия можем да направим много. Чрез днешната среща стартираме поредна инициатива в посока разширяване на академичното и научно сътрудничество между България и Китай.
В рамките на срещата официално бе подписан Меморандум за технологично сътрудничество между ВТУ „Тодор Каблешков” и Комитета за таланти и технологии на гр. Юяо, с цел развитие и активно интегриране в създаването на обширна пилотна зона „Един пояс, един път”.
Надяваме се, че днешната среща ще бъде от полза и за двете страни и ще даде основа за редица бъдещи съвместни дейности в областта на научно-изследователското и образователно сътрудничество между нас.

Снимки