Церемония за предаване на символичния ключ на ВТУ „Тодор Каблешков”

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 21 декември 2016 г. се проведе първото заседание на новия Академичен съвет на ВТУ  „Тодор Каблешков”. Той беше председателстван от ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова. Но преди да започне деловия ход на заседанието, се проведе официална церемония за предаване на символичния ключ на транспортния университет от досегашния ректор дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев на новоизбрания проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова. Проф. Колев й връчи ключа и ректорската тога – знак на академичната власт, като й пожела успех в нелекия и отговорен път, който предстои.

Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова благодари за гласуваното доверие и оказаната й чест да бъде ръководител на едно от най-старите инженерно-технически висши училища в България. Тя подчерта, че е с ясното съзнание за трудностите занапред и важните решения, които трябва да взема, но ще работи с всички сили и енергия за просперитета на ВТУ „Тодор Каблешков” и издигането на неговия престиж в образователната палитра на България.

На своето първо заседание Академичният съвет взе важни решения. Едно от тях беше изборът на екипа на ректора. За заместник-ректор по учебната дейност беше избран проф. д-р Николай Георгиев, а за заместник-ректор по научноизследователската и международна дейност – проф. дтн инж.-мат. Петър Колев. Заместник-председател на Академичния съвет е проф. д-р Георги Павлов. Секретар на Академичния съвет е доц. д-р Борис Петков.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки