Честване на юбилей на проф. Христо Христов

  • image

На 12 март 2019г. се състоя честване на 80-годишния юбилей на проф. дтн Христо Христов, председател на Съвета на настоятелите на ВТУ „Тодор Каблешков“. На тържеството присъстваха десетки учени, интелектуалци и общественици, колеги и приятели.

От името на академичното ръководство на ВТУ ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова поздрави юбиляра и му връчи почетен медал за заслуги, в знак на благодарност за многогодишната му преподавателска дейност в училището и всеотдайната работа като председател на Съвета на настоятелите.  

Снимки