„Ден на кариерата” – изложение на фирми

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

На 17.10.2019 г. по инициатива на Центъра за кариерно развитие във ВТУ „Т. Каблешков“, в лицето на неговия оперативен ръководител ст.пр. д-р Нина Димитрова, във ВТУ се проведе традиционното изложение на фирми „Ден на кариерата”. Кариерният форум цели да предостави възможност за среща на студентите с фирмите-работодатели, които да представят актуална информация за стипендиантските си програми, за свободни стажантски и работни позиции, както и за дейността си като цяло. Форумът бе официално открит от Ректора на ВТУ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова в присъствието на цялото академично ръководство, декани, преподаватели и служители на университета.

В изложението взеха участие 15 компании – наши традиционни партньори, от секторите транспорт, спедиция и логистика, строителство, енергетика и продажби, както следва: Астреко Холдинг ЕАД, Евромаркет Груп АД, БДЖ – Пътнически превози ЕООД, НК “Железопътна инфраструктура”, Българска железопътна компания АД, Гебрюдер Вайс ЕООД, Спиди АД, Джи Пи Груп АД, “Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД, Щрабаг ЕАД, ЧЕЗ България ЕАД, Централна енергоремонтна база ЕАД, ДМ България ЕООД, Дирекция „Бюро по труда” – Изток. Райфайзен Банк представиха своите услуги за студенти.

В рамките на изложението се проведе и кръгла маса на тема „ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – БИЗНЕС“ – ключ за стратегическо развитие на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ с участието на ректорското ръководство на университета, представители на бизнеса, гости и преподаватели.

Презентации изнесоха проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и г-н Християн Петков от JobTiger, койтопредстави тенденциите на пазара на труда в момента и нагласите на кандидатите за работа от новото поколение. Всички участници в кръглата маса се обединиха около желанието за тясно сътрудничество между бизнеса и образованието в полза на завършващите висшето учебно заведение. Повдигнати бяха важни въпроси за практическата насоченост на обучението и професионалната подготовка на младите специалисти. Коментираха се възможности за откриване на нови, актуални специалности, съобразени със съвременните и все по-бързо променящите изисквания и очаквания на модерната индустрия и технологии.

Снимки