Благодарствено писмо

До ректора на ВТУ „Тодор Каблешков” проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова се получи благодарствено писмо от инж. Иван Дончев – ръководител на вагонно депо Надежда, към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. В него се констатира, че връзките между „Холдинг БДЖ” ЕАД и ВТУ „Тодор Каблешков” имат дългогодишна история. В своето писмо инж. Дончев подчертава: „Изказваме нашата благодарност на инж. Людмил Константинов Паскалев от катедра „Транспортна техника”, който се отзова на нашата молба и разработи конструктивна документация за стенд за демонтаж, монтаж и балансиране на талигите на пътнически спални вагони серия 7071, заедно с инструкция за балансиране на спалните вагони”. Накрая инж. Дончев изразява увереност, че взаимополезните  контакти между двете организации ще продължат и в бъдеще да се развиват успешно.

This post is also available in: en English ( Английски)