Благодарност от Bulmarket Rail Cargo

  • image

Управителят на фирма “Булмаркет Рейл Карго” инж. Стефан Иванов официално благодари на ректора на ВТУ “Т.Каблешков” проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова за успешно проведеното обучение на служители на компанията за придобиване на професионална квалификация “Локомотивен машинист”.
.
От своя страна академичното ръководство изказва своята благодарност към преподавателите от катедра “Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта”, ръководили обучението, за проявените професионализъм и отговорно отношение, както и на колегите от Центъра за следдипломна квалификация и продължаващо обучение за отличната организация при провеждане на учебния процес.

Снимки