Двустранно сътрудничество

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 20 март 2017 г. гост на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” беше проф. Жак Вюрокс – декан на факултет „Социални науки” в Фламандски университет, Брюксел, Белгия. Той се срещна и разговаря с ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова. На срещата присъстваха още заместник-ректорът по учебната дейност проф. д-р инж. Николай Георгиев и заместник-ректорът по научноизследователската и международна дейност Дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев. В конструктивна и делова обстановка бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между двата университета в областите на транспорта, социалните науки и двустранните отношения.

Снимки